Kaip tapti Konfederacijos nariais?

    • Gavus pranešimą iš Konfederacijos sumokėkite nustatyto dydžio nario mokestį!
    • Įvykdžius pirmuosius  punktus sulaukite Konfederacijos valdybos patvirtinimo dėl Jūsų priėmimo į Konfederaciją!
    • Aktyviai dalyvaukite mūsų veikloje, klauskite, domėkitės bei teikite savo pasiūlymus!

Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA

2003 metų vasarą įkurta Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA šiuo metu vienijapusšimtį narių. Asociacijai priklauso kietojo biokuro ir kitų atsinaujinančių vietinių išteklių – medienos, šiaudų, energetinių gluosnių, durpių – gamintojai ir tiekėjai, biokuro katilinių ir kitos įrangos gamintojai ir projektuotojai, energijos gamintojai, energetinių plantacijų vystytojai bei mokslo įstaigos.

Daugiau apie Asociaciją galite sužinoti www.biokuras.lt

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija LVEA

Lietuvos vėjo elektrinių asociacija (LVEA) vienija vėjo energetikos srityje dirbančius investuotojus ir įrangos bei paslaugų teikėjus. LVEA veikia nuo 2005 m. LVEA tikslas – užtikrinti vėjo energetikos projektų plėtojimui palankias sąlygas, prisidedant prie įstatyminės bazės ir patrauklaus investicinio klimato kūrimo.

Daugiau apie Asociaciją galite sužinoti – http://lvea.lt/

Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacija AEGA

Atsinaujinančios energijos gamintojų asociacija AEGA vienija atsinaujinančios energijos gamintojus, atstovauja savo narių interesus, teikia pasiūlymus ir konsultacijas rengiant teisės aktus, susijusius su atsinaujinančios energijos gamyba ir panaudojimu. Asociacija vienija įmones dirbančias Atsinaujinančios energetikos (saulės, vėjo, biomasės, geotermijos, hidroenergijos) srityse.

Daugiau galite rasti – www.aega.lt

Lietuvos saulės energetikos asociacija LSEA

Lietuvos saulės energetikos asociacija įsteigta 2009 m. kovo mėn. LSEA veiklos tikslas yra šviesti visuomenę apie saulės energijos naudojimo technologijas, plėtoti saulės energetiką bei siekti palankių sąlygų saulės energijos naudojimui Lietuvoje. LSEA yra Tarptautinės saulės energetikos draugijos (www.ises.org, įsteigta 1954 m.) nacionalinė sekcija.

Daugiau galite sužinoti – www.lsea.lt

Enefit Green

Pagrindinės „Enefit Green“ veiklos sritys yra energetikos iš atsinaujinančių energijos šaltinių vystymas ir elektros energijos gamyba. Besiplečiant atsinaujinančiai energetikai „Enefit Green“ nuolat vertina galimas rinkas ir naujas technologijas bei užmezga naujus verslo ryšius sektoriuje.

Daugiau sužinokite – www.enefitgreen.ee

Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija

Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija vienija asmenis, kurie yra tiesiogiai susiję su šilumos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių ir jos tiekimu į centralizuotus šilumos tinklus. Šiuo metu Asociacijos narių valdomų šilumos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių įrenginių galia siekia 300 MW, tai sudaro apie 50 % visų Lietuvoje veikiančių ir biokurą naudojančių nepriklausomų šilumos gamintojų įrenginių galios.

Daugiau sužinoti galite – http://www.lnsga.lt/

Biodegalų asociacija

Biodegalų asociacija įsteigta 2006 metais. Šiuo metu asociacija vienija šias bendroves: UAB „Kurana“, UAB „Mestilla“, AB „Obelių aliejus“, UAB „Pasvalio agrochemija“, UAB „Rapsoila“ ir kooperatyvą „Mūšos aruodai“. Atstovaudama savo narių interesams, Biodegalų asociacija bendrauja su valstybinėmis institucijomis, įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis; padeda šalims palaikyti konstruktyvų dialogą, ieškant racionalių sprendimų; rengia įstatymų projektus / pasiūlymus biodegalų sektoriui aktualiais klausimais; teikia išvadas teisės aktų rengėjams dėl jų parengtų teisės aktų projektų; taip pat konsultuoja bei šviečia suinteresuotąsias institucijas ir visuomenę visais klausimais, susijusiais su biodegalų gamyba, prekyba bei vartojimu.

Daugiau informacijos galite sužinoti – http://www.biodegalai.lt/

 

Lietuvos Biodujų Asociacija

Lietuvos biodujų asociacija įregistruota 2008 m. rugpjūčio 22 d. Jos steigėjai: UAB „Manfula“, UAB „Kurana“, UAB „Baltic innovation center“ ir kitos įmonės. Asociacija turi ir vykdo tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme, asociacijos įstatuose. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei asociacijos veiklos tikslams bei reikalinga asociacijos tikslams pasiekti.

Daugiau apie įmonę galite sužinoti –http://www.lbda.lt/